Lista aktualności Lista aktualności

DROGĄ POWIATOWĄ DO KALINY...

Dzięki trójstronnej inwestycji, w której uczestniczyło Nadleśnictwo Kaczory przebudowano drogę powiatową do Piły Kaliny.

          W dniu 24 października 2017r. uroczyście została otworzona przebudowana droga powiatowa nr 1161P na odcinku Piła Leszków – Piła Kalina. Realizacja inwestycji możliwa była dzięki trójstronnej umowie zawartej pomiędzy Starostwem Powiatowym w Pile, Gminą Piła i Skarbem Państwa, który reprezentowany jest przez Nadleśnictwo Kaczory. Wartość wspólnej inwestycji wyniosła 1,5 mln zł, z czego 700 tys. zł to wkład Starostwa Powiatowego w Pile, 500 tys. zł zainwestowała Gmina Piła a kwotę 300 tys. zł wyasygnowało Nadleśnictwo Kaczory. Tego rodzaju trójstronna wspólna inwestycja jest pierwszą realizowaną na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.

       W uroczystym otwarciu przebudowanej drogi wziął udział Starosta Eligiusz Komarowski, Wicestarosta Stefan Piechocki, Przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Wasiak, Zastępca Prezydenta miasta Piła Krzysztof Szewc, Zastępca Dyrektora RDLP w Pile Marian Wiśniewiski i Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory Jacek Zwierzyński.

- Jestem bardzo szczęśliwy z udanej współpracy przy modernizacji tej drogi. W ubiegłym roku, razem z Gminą Piła zmodernizowaliśmy drogę pomiędzy krajową „dziesiątką” a jeziorem Płotki. Teraz, wraz z trzecim partnerem – Nadleśnictwem Kaczory - pomiędzy Leszkowem i Kaliną. Wierzę, że przed nami kolejne równie udane przedsięwzięcia, które poprawią komfort jazdy wszystkim użytkownikom dróg. Bardzo dziękuję też wykonawcom, którzy spisali się doskonale – powiedział Starosta Eligiusz Komarowski.

- O planach inwestycyjnych w tym miejscu rozmawialiśmy od dawna. Dobrze się stało, że rozmowy z władzami miasta i nadleśnictwa zakończyły się szczęśliwym finałem. Dziś możemy mówić
o naszym wspólnym sukcesie. Zadanie nie należało do łatwych, ponieważ musieliśmy jeszcze dojść do porozumienia z przedstawicielami kolei. Ta inwestycja ma znaczenie nie tylko dla strefy ekonomicznej, ale również jest wspaniałą alternatywą dla turystów i drogą zastępczą w przypadku problemów na krajowej „jedenastce” –
dodał Wicestarosta Stefan Piechocki.

          Zrealizowana inwestycja drogowa ma bardzo wiele pozytywów dla Lasów Państwowych jak i dla samego społeczeństwa. Przede wszystkim przebudowana droga powiatowa ma bardzo duże znaczenie dla realizacji przez Nadleśnictwo Kaczory programu edukacji leśnej i turystyki, a także dostępności lasu dla ogółu społeczeństwa. W znacznym stopniu poprawia prowadzenie gospodarki leśnej i przede wszystkim wyraźnie poprawia bezpieczeństwo poruszających się tą drogą.