Lista aktualności Lista aktualności

Inwentaryzacja zwierzyny w pilskich lasach

W dniach 2 oraz 3 marca 2018 roku odbyła się inwentaryzacja liczebności zwierzyny na terenie Nadleśnictwa Kaczory.

          Fundamentalnym warunkiem prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej jest wiedza na temat występowania i ilości poszczególnych gatunków zwierząt bytujących w danym terenie.
          Dlatego też, w dniach od 02 do 03 marca bieżącego roku leśnicy i myśliwi, którzy gospodarzą na terenie  Nadleśnictwa Kaczory (RDLP w Pile) przeprowadzili wielkopowierzchniową inwentaryzację  zwierzyny stosując metodę „Liczenia bezpośredniego tyralierą” potocznie zwaną „pędzeniami próbnymi”. Metoda ta zakłada przeprowadzenie obserwacji na wylosowanych powierzchniach, które są szczelnie otoczone przez obserwatorów w odstępach zapewniających kontakt wzrokowy pomiędzy liczącymi osobami. Przez wylosowany obszar przechodziła rozstawiona w tyralierę grupa osób, która miała za zadanie skłonić zwierzęta do przejścia przez linię obserwatorów. Obserwatorzy rejestrowali swoje obserwacje na specjalnie przygotowanych kartach. W czasie liczenia starano się zachować ciszę, tak aby nie powodować zwierzynie dodatkowego stresu oraz wydłużyć możliwość obserwacji uczestnikom, co z kolei wpływa pozytywnie na jej jakość. Kolejne wylosowane powierzchnie (12 tzw. „miotów”) były oddalone od siebie, co zapewniało spokój raz policzonym zwierzętom. Należy podkreślić, że obserwatorami były osoby posiadające odpowiednią wiedzę i  doświadczenie. Inwentaryzacja przeprowadzona na terenie naszego nadleśnictwa została wykonana w oparciu o własne siły i środki oraz przy pomocy przedstawicieli miejscowych kół łowieckich.

          Łącznie w tym przedsięwzięciu uczestniczyło 131 osób. Byli to przedstawiciele naszych partnerów z kół PZŁ – 78 osób oraz pracownicy nadleśnictwa – 53 osoby. Powierzchnie próbne, które zostały wcześniej wylosowane przez koordynatora inwentaryzacji stanowiły w sumie ponad 1140 ha powierzchni leśnej nadleśnictwa. W przeciągu dwóch dni łącznie zaobserwowano 74 jeleni, 153 saren, 54 dziki, 17 lisów i 11 zajęcy. Zebrane informację stanowią ogromną bazę danych umożliwiającą obliczenie zagęszczenia oraz liczebności poszczególnych gatunków zwierzyny. Dane te będą pomocne przy sporządzaniu Rocznych Planów Łowieckich.
          Tegoroczna inwentaryzacja przebiegała w szczególnych okolicznościach. Wyżowa, słoneczna  pogoda sprawiła, że las był szczególnie piękny. Niestety miało to swoją cenę -  uczestnikom mocno doskwierał mróz. Tym bardziej wszystkim uczestnikom inwentaryzacji serdeczne dziękuję za pomoc w przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia.

                                                         DARZ BÓR!
                                                         Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory
                                                         Jacek Zwierzyński