Lista aktualności Lista aktualności

Rzeka okresowa po 17 latach.

Na terenie Nadleśnictwa Kaczory rzeka okresowa tworzy się co kilkanaście lat. Spowodowane to jest wystąpieniem wód z miejscowego jeziora Kopcze.

          Wyjątkowo wysoki w obecnym roku poziom wód jeziora Kopcze spowodowany bardzo obfitymi opadami atmosferycznymi w 2017 roku jak również dużymi opadami w styczniu 2018 roku wpłynął na wystąpienie wód z jeziora i powstanie rzeki okresowej. W typowych latach powierzchnia jeziora wynosi około 35 ha. Ilość opadów w całym 2017 i początku 2018 roku spowodowała zwiększenie się powierzchni lustra wody w jeziorze, którą obecnie można szacować na ponad 50 ha. Jezioro Kopcze jest typowym polodowcowym, rynnowym zbiornikiem zasilanym wodami z jedynej rzeczki o nazwie Radacznica.  W okresach dużych opadów atmosferycznych niniejsza rzeczka zmienia się w rwący potok, który miejscami ma charakter potoku górskiego. Przelewanie się jeziora powtarza się cyklicznie co kilka - kilkanaście lat. Ostatnio zjawisko to zarejestrowano w 2001 roku a jeszcze wcześniej w 1987 roku. W roku 2001 utworzyła się bezimienna rzeka okresowa na odcinku około 9 km, która poprzez tereny leśne Nadleśnictwa Kaczory odprowadzała wody z jeziora do rzeki Gwdy w rejonie miasta Piła Kalina. Zjawisko to zarejestrowano również w 1987 roku, kiedy to rzeka także dotarła do Gwdy. Bezimienna rzeka tworzy po drodze wiele rozlewisk i okresowych stawów w tym największy o powierzchni około 7 ha w rejonie wiaduktu kolejowego za miejscowością Kaczory. Po zarejestrowaniu zjawiska w 1987 roku woda w tym stawie utrzymywała się aż do 1990 roku, a po wystąpieniu wód w 2001 roku woda w stawie utrzymywała się do roku 2003. W bieżącym roku rzeka okresowa powstała na odcinku około 2 km wypełniając staw, o którym mowa powyżej.  Ciek tworzy się od wielu lat i jego pojawianie się jest normalnym zjawiskiem dla tego rejonu zlewni rzeki Gwda. Znane są relacje mieszkańców potwierdzające występowanie wód z jeziora Kopcze już od II wojny światowej. Czy rzeka popłynie w tym roku aż do rzeki Gwdy? Wszystko zależy od warunków pogodowych, od opadów atmosferycznych, od ilości dni słonecznych, od temperatury. Zjawisko przelewania się jeziora Kopcze jest wskaźnikiem jakości zlewni rzeki Gwda. Coraz dłuższe przerwy pomiędzy kolejnymi wystąpieniami wód z jeziora Kopcze mogą prawdopodobnie świadczyć o wysychaniu zlewni - co byłoby nie tylko dla hydrologów sygnałem alarmowym.

Link do innych materiałów na temat rzeki okresowej na kanale You Tube Nadleśnictwa Kaczory  - https://www.youtube.com/channel/UCnZyvQfIAJba6DBgkG5qUAw