Asset Publisher Asset Publisher

Lesistość

Zmiana lesistości Nadleśnictwa Kaczory w latach od 1935 r. do 2000 r.

          Tereny leśne Nadleśnictwa Kaczory na przełomie lat zwiększają swój areał.
Wynikiem analizy przeprowadzonej przez Panią Klaudię Gapińską, której teren Nadleśnictwa Kaczory był "poligonem" jej pracy magisterskiej, jest niżej podanych kilka slajdów. Analiza obejmowała okres od 1935 r. do 2000 r. Praca Pani Klaudii obejmowała lasy państwowe i lasy pozostające we własności obcej. Z pracy wprost wynika jak zwiększała się powierzchnia leśna w obecnych granicach Nadleśnictwa Kaczory.