Asset Publisher Asset Publisher

Miejsce Postoju Pojazdów przy DK 10

W ramach programu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. „Aktywne udostępnianie lasu” na terenie Nadleśnictwa Kaczory zmodernizowano miejsce postoju pojazdów w Leśnictwie Mościska.


fot. A. Przypaśniak

          Program Aktywnego Udostępniania Lasu (AUL) zdefiniował potrzebę stworzenia sieci leśnych miejsc postoju pojazdów jako wypełnienie obowiązków Lasów Państwowych w zakresie dokonywania świadczeń warunkujących możliwość wypoczynku, rekreacji, uprawiania turystyki i krajoznawstwa przez ludność z wykorzystaniem lasów Skarbu Państwa oraz ich otoczenia.


fot. A. Przypaśniak
 

          Miejsce postoju pojazdów położone jest w Leśnictwie Mościska przy drodze krajowej nr 10 (192,600 km tej drogi) pomiędzy miejscowościami Grabówno i Śmiłowo.

          Dzięki realizacji programu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kaczory oddało na przełomie kwietnia i maja 2018 roku do Państwa dyspozycji zmodernizowane miejsce postoju pojazdów, którego mała architektura wykonana została przez Zespół Składnic Lasów Państwowych w Białogardzie.


fot. A. Przypaśniak
 


fot. A. Przypaśniak

          Zmodernizowane miejsce postoju pojazdów zawiera zatoczkę, na którą można zjechać z drogi krajowej. Na miejscu postoju pojazdów znajdują się dwie wiaty wraz z ławostołami, które pozwalają podróżującym zrobić  sobie przerwę w trakcie jazdy drogą krajową.  Miejsce to wyposażone jest w tablice informacyjne oraz kosze na śmieci.

 

Pamiętajmy, że las to nasze wspólne dobro !

          Przygotowane dla Państwa miejce postoju pojazdów niech służy wszystkim użytkownikom przez wiele lat.


fot. A. Przypaśniak

 


fot. A. Przypaśniak