Asset Publisher Asset Publisher

Naturalnie w Łobżenicy

W dniu 22 czerwca 2019 roku odbyła się XV edycja imprezy edukacyjno-kulturalnej "Naturalisko" na terenie Gminy Łobżenica.

          Natura blisko stąd to hasło przewodnie "Naturaliska", które odbyło się w dniu 22 czerwca 2019 roku w Łobżenicy. Głównym celem imprezy organizowanej corocznie od 2005 roku jest zwiększanie świadomości ekologicznej różnych grup społecznych. Stąd też każda osoba, która przyniosła ze sobą plastikowe nakrętki, makulaturę bądź zużyte baterie mogła wziąć udział w licznych konkursach o tematyce ekologicznej. Z atrakcji zaplanowano spacer edukacyjny w parku miejskim, rajd rowerowy trasą pomników przyrody, stoiska pszczelarskie, towarzystwa miłośników Łobżenicy, bractwa kurkowego i wędkarzy wraz z organizowanymi przez koła wędkarskie zawodami wędkarskimi. Podczas Naturaliska nie zabrakło również stoiska leśników z Nadleśnictwa Kaczory.
          Podnoszenie świadomości ekologicznej jest jednym z programów realizowanych przez Lasy Państwowe. Naturalisko wpisuje się także w ten program. Każdy z nas powinien np. wiedzieć, że lasy są swego rodzaju filtrem, który najlepiej radzi sobie z oczyszczaniem powietrza, do którego dostaje się dwutlenek węgla z naszych samochodów, ale przede wszystkim z  przemysłu – z elektrowni, elektrociepłowni, hut, itp. Obecnie Lasy Państwowe corocznie wysadzają pół miliarda drzew, a szkółka leśna Nadleśnictwa Kaczory od czasu kiedy została utworzona tj. od 1986 roku wyprodukowała średnio po trzy drzewa na każdego mieszkańca Polski.Drzewa w procesie fotosyntezy pobierając z powietrza dwutlenek węgla wydalają jakże cenny dla ludzi tlen. Fotosynteza natomiast  cenna jest nie tylko dla nas ale również dla drzew. To dzięki procesowi absorbowania CO2 lasy akumulują także węgiel. Każdy z nas powinien także wiedzieć, że jedno drzewo produkuje w ciągu roku tyle tlenu, ile zużywa człowiek w ciągu 2 lat życia.  Lasy to wielkie pochłaniacze dwutlenku węgla, fabryki tlenu i nawilżacze powietrza. Lasy pełnią fundamentalną rolę w obiegu CO2 w atmosferze, warunkując równowagę klimatyczną. Podczas, gdy na większości obszarów strefy umiarkowanej Europy i Ameryki Północnej obserwuje się gwałtownie narastające zamieranie lasu, w Polsce jest odwrotnie – obszary leśne systematycznie się powiększają.  Obecnie lasy w Polsce zajmują blisko 30% powierzchni kraju. Planuje się by w 2050 roku lasy stanowiły 33% powierzchni kraju. Warto nadmienić, że lesistość Polski wynosząca jeszcze w 1937 roku około 22,2%, na skutek działań wojennych zmalała do 20,8% w 1945 roku. Odwrócenie tego procesu nastąpiło w latach 1946–1970, kiedy w wyniku zalesienia ponad 1,2 mln ha lesistość wzrosła do 27,0%. Średni roczny rozmiar zalesień wynosił wówczas około 30 tys. ha, a w szczytowym okresie 1961–1965 – ponad 55 tys. ha.