Gekennzeichneter Inhalt

Hodowla lasu

Nadleśnictwo Kaczory zadania związane z nasiennictwem i selekcją drzew leśnych prowadzi w oparciu o „Regionalny program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na terenie RDLP w Pile na lata 2011-2021".

BAZA NASIENNA I OCENA WALORÓW GENETYCZNYCH LASÓW.
             Nadleśnictwo Kaczory zadania związane z nasiennictwem i selekcją drzew leśnych prowadzi w oparciu o „Regionalny program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na terenie RDLP w Pile na lata 2011-2021".
            Teren Nadleśnictwa położony jest na terenie gmin wchodzących w skład obszarów regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego (regiony mateczne) nr 304, 351 i 352.
            Baza materiału podstawowego służącego do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego w Nadleśnictwie jest różnorodna. Stanowią ją: wyłączone drzewostany nasienne (WDN), gospodarcze drzewostany nasienne (GDN), uprawy pochodne (UP), drzewa mateczne i źródła nasion. Nadleśnictwo posiada na swoim terenie szkółkę leśną na terenie leśnictwa Brzostowo.

WYŁĄCZONE DRZEWOSTANY NASIENNE (WDN).
            W Nadleśnictwie Kaczory znajduje się osiem wyłączonych drzewostanów nasiennych:
- w pododdziale 156 a – d-stan dębowy na pow. 20,29 ha,
- w pododdziale 166 d – d-stan dębowy na pow. 8,28 ha,
- w pododdziałach: 544 r, 545 h,i, 549 h – d-stan dębowy o łącznej pow. 17,48 ha,
- w pododdziale 585 a – d-stan dębowy na pow. 20,62 ha,
- w pododdziale 612 h – d-stan modrzewiowy na pow. 6,00 ha,
- w pododdziale 322 f – d-stan daglezjowy na pow. 0,64 ha,
- w pododdziałach: 346 l, 350 h – d-stan olszowy o łącznej pow. 1,20 ha,
- w pododdziale 112 l – d-stan daglezjowy na pow. 2,31 ha.

GOSPODARCZE DRZEWOSTANY NASIENNE (GDN).
            W ramach selekcji populacyjnej uznane zostały gospodarcze drzewostany nasienne wyróżniające się dobrą lub bardzo dobrą jakością i stanowią one źródło nasion do produkcji sadzonek stosowanych do zakładania upraw gospodarczych. Obecna powierzchnia tych drzewostanów wynosi 335,51 ha. Na powierzchnię tę składają się drzewostany: sosnowe, dębowe, brzozowe, bukowe oraz lipowy, modrzewiowy, jaworowy, jesionowy i olszowy.

UPRAWY POCHODNE (UP).
            W Nadleśnictwie Kaczory zakładane są uprawy pochodne w blokach upraw pochodnych oraz poza nimi (tzw. uprawy pochodne rozproszone). Łączna powierzchnia pododdziałów, w których dotychczas założono w/w uprawy wynosi 364,69 ha. Uprawy pochodne zakładane były dla następujących gatunków: dąb, daglezja, modrzew, sosna, buk, olsza i świerk.

DRZEWA MATECZNE.
            Drzewa mateczne zostały wyznaczone w drzewostanach charakteryzujących się najwyższą jakością w Nadleśnictwie. Wyznaczono łącznie 19 sztuk drzew. Na liczbę tą składają się: dęby (14 szt.), modrzewie (3 szt.) oraz daglezja i brzoza.