Gekennzeichneter Inhalt

WFOŚiGW w Poznaniu

Nadleśnictwo Kaczory korzysta z pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki otrzymane z Funduszu pozwoliły Nadleśnictwu Kaczory lepiej wyposażyć salę edukacyjną Ośrodka Edukacji Leśnej „Kalinka” oraz uatrakcyjnić zajęcia prowadzone przez edukatorów w terenie poprzez zakup pomocy dydaktycznych.

W 2014 roku zrealizowano przedsięwzięcie p.n.: „Podnoszenie jakości ofert edukacji
przyrodniczo-leśnej w Ośrodku Edukacji Leśnej "Kalinka" Nadleśnictwa Kaczory w 2014 roku" .
Przyznane środki przeznaczono na:
1) wydatki inwestycyjne , tj. zakup elektronicznej tablicy edukacyjnej „Leśny koncert" w kwocie 6.000,00 zł,
2) wydatki bieżące, w kwocie 14.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych zlokalizowanych       w otoczeniu budynku ośrodka i drobnych nagród  uatrakcyjniających zajęcia.
Umowa nr 177/U/400/54/2014 zawarta 19.09.2014 pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu
i Nadleśnictwem Kaczory.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu : 20.000,00 zł.