Gekennzeichneter Inhalt

sprzedaż drewna, sadzonek, nasion, choinek i stroiszu.

Oferta sprzedaży drewna, sadzonek, nasion, choinek i stroiszu - cennik.CENNIK SADZONEK

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 13/2016 z dnia 9 marca 2016 r.

 

Symbol produkcyjny

Nr świadectwa pochodzenia SILP

Gatunek

Cena netto
w obrocie wew. (dot. wyłącznie jednostek LP)

Cena sprzedaży netto

Cena brutto (zawiera podatek VAT 8%)

zł / 1 000 szt.

1

2

3

4

5

6

BRZ 1.5/0

201416

Brzoza brodawkowata

121,85

160,00

172,80

DB.B 1/0

201427

Dąb bezszypułkowy

150,54

200,00

216,00

DB.B 1/2

201238

Dąb bezszypułkowy

500,89

630,00

680,40

DB.B 2/0

201327

Dąb bezszypułkowy

306,16

400,00

432,00

201314

DB.B 2/0 139

201316

Dąb bezszypułkowy

265,08

350,00

378,00

DB.B 2/0 76A

201315

Dąb bezszypułkowy

314,15

400,00

432,00

DB.B 2/1

201238

Dąb bezszypułkowy

540,90

700,00

756,00

DB.S 3/0

201237

Dąb szypułkowy

582,15

720,00

777,60

DER.S 2/0

201320

Dereń świdwa

119,28

150,00

162,00

GB 1/0

201417

Grab pospolity

136,62

170,00

183,60

GB 2/0

201309

Grab pospolity

184,04

240,00

259,20

GLG.J 2/0

201231

Głóg jednoszyjkowy

248,11

300,00

324,00

JRZ 2/0

201322

Jarząb pospolity

152,01

200,00

216,00

KAL.K 2/0

201230

Kalina koralowa

262,46

330,00

356,40

LP 1/1

201239

Lipa drobnolistana

366,89

480,00

518,40

PGC.J 2/0

201323

Pigwowiec japoński

82,58

110,00

118,80

ROK 2/0

201324

Rokitnik pospolity

497,07

630,00

680,40

RÓŻ.D  2/0

201232

Róża dzika

151,22

200,00

216,00

SL.A  2/0

201321

Śliwa ałycza

102,08

130,00

140,40

SO 1/0

201401

Sosna zwyczajna

31,23

50,00

54,00

SO 2/0

201411

Sosna zwyczajna

57,14

80,00

86,40

SO 2/0 WDN

201410

Sosna zwyczajna

88,83

115,00

124,20

SW 2/0

201409

Świerk pospolity

119,71

160,00

172,80

 

 

 

                                                    Podpisał:

                                                           Nadleśniczy         

                                                    Krzysztof Gromaczkiewicz

 

 

 

CENNIK NASION

Zarządzenie nr  15/2015

Nadleśniczego Nadleśnictwa Kaczory z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie cennika nasion

ZG.0210.3.2015

 

Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz.U. nr 45 z 2005r., poz. 435 z późniejszymi zmianami) oraz § 22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe.

 

§1

Wprowadzam do stosowania cennik nasion na 2015 r., który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§2

1.        W zakresie działania niniejszego zarządzenia odbiorcy nasion dzielą się na następujące grupy:

a) jednostki Lasów Państwowych

b) odbiorcy zewnętrzni (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, rolnicy, podmioty prawne prowadzące działalność gospodarczą).

2.    Sprzedaż innym jednostkom LP odbywa się zgodnie z zasadami wyrażonymi w §15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6.12.1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w PGL LP (Dz. U. z dnia 22.12.1994 r.), tj. po koszcie wytworzenia zawierającym także koszt przechowywania nasion.

3. Cena detaliczna dla odbiorców zewnętrznych, wymienionych w pkt. 1b, jest to cena z punktu 2 podwyższona łącznie o narzut kosztów administracyjnych i zysk nadleśnictwa.

4. Rozchód wewnętrzny (wartość nasion księgowana w pozycjach planu) odbywa się z wartością magazynową (wg cen zakupu).

 

§3

Traci moc Zarządzenie nr 17/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie cennika nasion na 2014 rok.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                              Podpisał:

                                                                                              Krzysztof Gromaczkiewicz

                                                                                              Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 15/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r.

 

Gatunek

Cena netto wyłącznie dla jednostek LP (zł)

 Cena detaliczna netto (zł)

Cena detaliczna brutto (zł)

 
 
 

Przechowalnia

 

Jarocin

Klosnowo

 

Daglezja zielona

1305,49

-

2 100,00

2 268,00

 

MP/2/31421/05

 

MR/6586/06/PL

 

ŚP 20060007

 

WDN 112-l

 

Modrzew europejski

1424,10

-

2 200,00

2 376,00

 

MP/2/31419/05

 

MR/10328/07/PL

 

ŚP 20070005

 

WDN 612 h

 

Sosna pospolita

 

902,12

1 300,00

1 404,00

 

MP/1/13741/05

 

 

MR/32878/12/PL

 -

 

ŚP 201202

 

 

Sosna pospolita

 

933,15

1 300,00

1 404,00

 

MP/1/13736/05

 

 

MR/33246/12/PL

 -

 

ŚP 201204

 

 

Sosna pospolita

 

701,00

1 100,00

1 188,00

 

MP/1/13778/05

 

 

MR/41982/14/PL

 -

 

ŚP 201331

 

 

Sosna pospolita

 

638,99

1 000,00

1 080,00

 

MP/1/13741/05

 

 

MR/419823/14/PL

 -

 

ŚP 201332

 

 

Sosna pospolita

 

613,23

1 000,00

1 080,00

 

MP/13764/05

 

 

MR/41984/14/PL

 -

 

ŚP 201401

 

 

Sosna pospolita

 

662,49

1 000,00

1 080,00

 

MP/1/13767/05

 

 

MR/44992/15/PL

 -

 

ŚP 201501

 

 

 

* Koszt przechowania wynika z kosztów poniesionych (lata 2006 do 2014) oraz zamierzonych w 2015 roku

(wg. informacji z właściwych przechowalni). Koszt przechowywania w roku 2015 wyliczono na 3 miesiące.

 

                                                                                              Podpisał:

                                                                                              Krzysztof Gromaczkiewicz

                                                                                              Nadleśniczy Nadleśnictwa Kaczory