Web Content Display Web Content Display

Headquarters Nadleśnictwo Kaczory
Nadleśnictwo Kaczory
067 2831461
067 2831462

ul. Kościelna 17

64-810 Kaczory

Nadleśniczy
Tomasz Michnowicz
067 2831461
Zastępca Nadleśniczego
Jerzy Halicki
067 2831461
Główny Księgowy
Agnieszka Wierzbicka-Manszewska
067 2831461 wew. 312
Inżynier Nadzoru
Wojciech Plata
067 2831461 wew. 318
Sekretarz
Anna Salas Arieta
067 2831461 wew. 330

Dział Finansowo-Księgowy

Karolina Hutek
Spec. ds. Finansowo-Księgowych i Płac
Phone number: 067 2831461 wew. 317
Kamila Wojtas
Księgowy
Phone number: 067 2831461 wew. 334
Dorota Żbikowska
Spec. ds. Fiansowo-Księgowych
Phone number: 067 2831461 wew. 313

Dział Gospodarki Leśnej

Dorota Kamińska
St. Spec. S.L. ds. Ochrony Lasu i BHP
Phone number: 067 2831461 wew. 318
Ewa Kopczyńska
St. Spec. S.L. ds. Hodowli Lasu
Phone number: 067 2831461 wew. 328
Katarzyna Pietrucha
St. Spec. S.L. ds. Eksploatacji Lasu
Phone number: 067 2831461 wew. 328
Adam Przypaśniak
St. Spec. S.L. ds. Urządzania Lasu
Phone number: 067 2831461 wew. 322
Grzegorz Kryger
St. Spec. S.L. ds.Gospodarki Drewnem i Marketingu
Phone number: 067 2831461 wew. 326
Maciej Grabowski
Spec. SL ds. Hodowli Lasu
Phone number: 067 2831461 wew. 328

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Jadwiga Stenka
Sekretarka - Specjalista ds. Administracyjnych
Phone number: 067 2831461 wew. 311
Małgorzata Kubik
St. Spec. ds. Administracyjno - Gospodarczych
Phone number: 067 2831461 wew. 329
Małgorzata Plata
St. Spec. ds. Edukacji Leśnej i Administracji
Phone number: 067 2831461 wew. 320
Kinga Wyżkiewicz
St. Spec. ds. Zamówień Publicznych
Phone number: 067 2831461 wew. 323
Karolina Pałuka - Matlak
Specjalista ds. Inwestycji i Remontów
Phone number: 067 2831461 wew. 342
Marek Spalony
Specjalista ds. Informatyki - Administrator Systemów Informatycznych
Phone number: 067 2831461 wew. 334

Kadry

Monika Baszczyn
Spec. ds. Pracowniczych
Phone number: 067 2831461 wew. 319

Inspektor Ochrony Danych

Monika Baszczyn
Inspektor Ochrony Danych
Phone number: 067 2831461 wew. 319

Straż Leśna

Bogdan Lach
Starszy Strażnik Leśny - Komendant Posterunku Straży Leśnej prowadzący również sprawy obronne i ochronę informacji niejawnych
Phone number: 067 2831461 wew. 314
Damian Rolczak
Starszy Strażnik Leśny
Phone number: 067 2831461 wew. 314

Kierowca

Hubert Farbotko
Kierowca samochodu ciężarowego do 3,5 t przystosowanego do gaszenia pożarów.
Phone number: 600-370-236