Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Nadleśnictwo Kaczory zadania związane z nasiennictwem i selekcją drzew leśnych prowadzi w oparciu o „Regionalny program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na terenie RDLP w Pile na lata 2011-2021".

BAZA NASIENNA I OCENA WALORÓW GENETYCZNYCH LASÓW.
             Nadleśnictwo Kaczory zadania związane z nasiennictwem i selekcją drzew leśnych prowadzi w oparciu o „Regionalny program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na terenie RDLP w Pile na lata 2011-2021".
            Teren Nadleśnictwa położony jest na terenie gmin wchodzących w skład obszarów regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego PL30 oraz regionu matecznego dla dębu bezszypułkowego DBB31 i dębu szypułkowego DBS31.
            Baza materiału podstawowego służącego do produkcji leśnego materiału rozmnożeniowego w Nadleśnictwie jest różnorodna. Stanowią ją: wyłączone drzewostany nasienne (WDN), gospodarcze drzewostany nasienne (GDN), uprawy pochodne (UP), drzewa mateczne i źródła nasion. Nadleśnictwo posiada na swoim terenie szkółkę leśną na terenie Leśnictwa Brzostowo.

WYŁĄCZONE DRZEWOSTANY NASIENNE (WDN).
            W Nadleśnictwie Kaczory znajduje się dziewięć wyłączonych drzewostanów nasiennych:
- w pododdziale 156 a – d-stan dębowy na pow. 20,29 ha,
- w pododdziale 166 d – d-stan dębowy na pow. 8,28 ha,
- w pododdziałach: 544 r, 545 h,i, 549 h – d-stan dębowy o łącznej pow. 17,48 ha,
- w pododdziale 585 a – d-stan dębowy na pow. 20,62 ha,
- w pododdziale 612 h – d-stan modrzewiowy na pow. 6,00 ha,
- w pododdziale 322 f – d-stan daglezjowy na pow. 0,64 ha,
- w pododdziałach: 346 l, 350 h – d-stan olszowy o łącznej pow. 1,20 ha,
- w pododdziale 112 l – d-stan daglezjowy na pow. 2,31 ha.
- w pododdziałach: 390 f, 391 a, 392 a - d-stan dębowy na powierzchni 7,38 ha.

GOSPODARCZE DRZEWOSTANY NASIENNE (GDN).
            W ramach selekcji populacyjnej uznane zostały gospodarcze drzewostany nasienne wyróżniające się dobrą lub bardzo dobrą jakością i stanowią one źródło nasion do produkcji sadzonek stosowanych do zakładania upraw gospodarczych. Nadleśnictwo Kaczory jako jedyne nadleśnictwo w RDLP w Pile posiada GDN klona jawora oraz jesiona wyniosłego. Obecna powierzchnia tych drzewostanów wynosi 311,85 ha. Na powierzchnię tę składają się drzewostany: sosnowe, dębowe, brzozowe, bukowe oraz lipowy, modrzewiowy, jaworowy, jesionowy i olszowy. Poniższy wykres przedstawia rozkład gatunków i powierzchni GDN-ów.

 

UPRAWY POCHODNE (UP).

            W Nadleśnictwie Kaczory zakładane są uprawy pochodne w blokach upraw pochodnych oraz poza nimi (tzw. uprawy pochodne rozproszone). Łączna powierzchnia pododdziałów, w których dotychczas założono w/w uprawy wynosi 364,69 ha. Uprawy pochodne zakładane były dla następujących gatunków: dąb, daglezja, modrzew, sosna, buk, olsza i świerk.

DRZEWA MATECZNE.
            Na terenie RDLP w Pile tylko w Nadleśnictwie Kaczory zarejestrowano drzewa mateczne brzozy brodawkowatej i wiąza szypułkowego. Drzewa mateczne zostały wyznaczone w drzewostanach charakteryzujących się najwyższą jakością w Nadleśnictwie. Wyznaczono łącznie 34 sztuki drzew. Na liczbę tą składają się:
- brzoza brodawkowata - 1 szt.
- dąb bezszypułkowy - 14 szt.
- dąb szypułkowy - 4 szt..
- olsza czarna - 3 szt.
- modrzew europejski - 3 szt..
- daglezja zielona - 7 szt.
- wiąz szypułkowy - 2 szt.