Wydawca treści Wydawca treści

Fundusze i projekty

Nadleśnictwo Kaczory korzysta z pomocy różnych funduszy strukturalnych, między innymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Funduszy Europejskich.

Kaczory 31.03.2017r.

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

 

          Informujemy, że Nadleśnictwo Kaczory uczestniczy w kompleksowym projekcie adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu.

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Więcej informacji pod adresem: http://www.ckps.lasy.gov.pl/o-projekcie#.WNugDPLsant

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kaczory 07.08.2017r.

          Wojewódzki Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udziela Nadleśnictwu Kaczory dotacji w ramach przedsięwzięcia "Podnoszenie jakości edukacji przyrodniczo-leśnej i ekologicznej w Ośrodku Edukacji Leśnej "Kalinka" Nadleśnictwa Kaczory w 2017 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia: 22 482,72 zł, kwota dotacji: 10 000,00 zł. Przedmioty zakupione w ramach przedsięwzięcia slużą wspieraniu prowadzonej przez pracowników nadleśnictwa edukacji przyrodniczo-leśnej i ekologicznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

          Kaczory  31.12.2016r.

          Nadleśnictwo Kaczory w ramach umowy dotacji nr 347/U/400/596/2016 zawartej w dniu 24.11.2016 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu otrzymało dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wspomaganie prowadzonej przez nadleśnictwo edukacji leśnej. Całkowity koszt przedsięwzięcia p.n. „Podnoszenie jakości oferty edukacji przyrodniczo-leśnej i ekologicznej w Ośrodku Edukacji Leśnej „Kalinka" Nadleśnictwa Kaczory w 2016 r" wyniósł 29 526,22 zł a poziom dofinansowania stanowi 50,81% całkowitych kosztów przedsięwzięcia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kaczory 04.01.2015r.

          Nadleśnictwo Kaczory korzysta z pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Środki otrzymane z Funduszu pozwoliły Nadleśnictwu Kaczory lepiej wyposażyć salę edukacyjną Ośrodka Edukacji Leśnej „Kalinka" oraz uatrakcyjnić zajęcia prowadzone przez edukatorów w terenie poprzez zakup pomocy dydaktycznych.

          W 2014 roku zrealizowano przedsięwzięcie p.n.: „Podnoszenie jakości ofert edukacji
przyrodniczo-leśnej w Ośrodku Edukacji Leśnej "Kalinka" Nadleśnictwa Kaczory w 2014 roku" .
Przyznane środki przeznaczono na:
1) wydatki inwestycyjne , tj. zakup elektronicznej tablicy edukacyjnej „Leśny koncert" w kwocie 6.000,00 zł,
2) wydatki bieżące, w kwocie 14.000,00 zł, zakup pomocy dydaktycznych zlokalizowanych       w otoczeniu budynku ośrodka i drobnych nagród  uatrakcyjniających zajęcia.
Umowa nr 177/U/400/54/2014 zawarta 19.09.2014 pomiędzy WFOŚiGW w Poznaniu
i Nadleśnictwem Kaczory.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu : 20.000,00 zł.